Před městem pecí jsem zlo znovu potkal,

jsem na konci přeci, blíž, než jsem čekal.

Snad přátelé znovu svůj úsvit ať spatří

a před městem z kovu, v tom menším se sbratří.Kukla – město věčného soumraku

Překvapilo nás to. Věčný dým z obrovských pecí, cinkot kovadlin a bledí, vyschlí lidé, kteří upírali své pohledy vždy k blýskavým předmětům naší výpravy.  Na ten děsivý pohled nás nemohlo nic připravit.  A ta  zdejší Chamtivost! Nebylo dne, aby někdo z nás o něco nepřišel. I při pořízení vybavení nám jako cizincům stanovovali dvojnásobné ceny. Když obdrželi svůj obnos, začali se smát, ale jejich smích brzy přešel v dávivý kašel. Ocelové srdce království, jak o něm král Angmar mluvil, je smrtelně nemocné.

Nalezli jsme i Tir–Ar–Noga! Za to, že ještě píšu tyto řádky, vděčím jeho zbědovanému stavu. To ruda jej změnila! Tak jako změní každého, kdo s ní přijde do styku. Z krvavého boha se stala troska, která se posledními zbytky sil drží na nohou. Na chvíli mi jej přišlo líto, když nám vyprávěl o důvodu svého konání. Je těžko k uvěření, že někdo takový je vůbec čistého přátelství schopen. Neměli jsme ale času nazbyt. Tir–Ar–Nog nás poslal do staré důlní kaple půl dne cesty v horách. Tam prýští zlá tepna, tam je zdroj všeho bolu. Spěchejme!!Důlní kaple, Chimbaba, a co zůstalo

Magická ruda. Hmota pojící světy, paměť všech. Věčný otisk nás i  generací před námi. Nesoudí, nepřikazuje, jen si vše pamatuje, aby v jediném okamžiku vše navždy změnila.

Magikové a duchovní prohlédli podtstatu rudy a zasvětili nás do tajemství, které by nás mělo provázet po zbytek našich životů. Nejčistší z nás uronili slzu ctnosti, aby Chimbaba, temný syn rudy, nezískal krátkou vládu nad světem. Rudné srdce našeho světa, potemnělé a krvavé, bylo v důlní kapli ozdraveno, aby žilky a vlásečnice pulsovaly opět sílou čistou a neposkvrněnou.    

Ruda si stále pamatuje a bude si pamatovat i naše budoucí činy.  Doufám, že čas, kdy budeme my nebo naši přátelé nuceni navštívit znovu důlní chrám je daleko. Chimbaba se v něm však dozajista jednou znovu zrodí.  

Sbohem Kancodlačtí!!! Snad i Vy si s sebou odnesete kapku Živé vody do své krajiny před zrcadlem...